Your Yoga

Jednota. Svetlo. Láska.
domov

Aktivácia DNA

Your Yoga

Meditácia–tréning
Aktivácia DNA vibráciou
zvukov sanskritskej abecedy


Nebudem vás nudiť výkladom usporiadania DNA - pokúsim sa tu dať  jednoduchý a zrozumiteľný popis na úrovni, dostatočnej na porozumenie toho, čo robíte s vašou DNA pri jej aktivácii, a taktiež na úrovni, dostatočnej na uvedomelú pracú s vašim genetickým kódom s cieľom jeho zlepšenia. Takáto práca môže značne urýchliť váš vývoj, pretože pomáha urobiť „vzostup po rebríku evolúcie“  mnohokrát produktívnejším.

V tomto tréningu pre aktiváciu a liečenie DNA budete používať vibrácie písmen sanskritskej abecedy. Vo Svete, v ktorom žijeme,má všetko svoje zložky. Hmota - molekuly - atómy - jadro - protóny - elektróny - kvarky... Každý materiál, každý hmotný objekt má svoju presne definovanú štruktúru a sadu komponentov, charakteristických len pre neho. Rovnako je to aj s DNA (lenže človek je veľmi zložitým systémom, preto jeho porovnanie s jednoduchým hmotným objektom tu používame len ako hrubý príklad). Každý človek je unikátny, a jeden z dôvodov takej jeho unikátnosti spočíva v jedinečnosti kódu DNA, ktorá generuje takmer všetko, čím človek je.

Pri práci na tomto tréningu treba pamätať že DNA je hmotným (fyzickým) nosičom informácie, na základe ktorej sa vyvíjajú všetky systémy i aspekty človeka. Informácia v DNA je predvedená usporiadanými súbormi kódujúcich jednotiek, ktorými v DNA sú kodóny. Kodóny pozostávajú z nukleotidových kombinácií (ktoré je sekvenciou „tri zo štyroch“ – a je to kombinácia troch zo sady týchto štyroch nukleotidov: adenín, tymín, cytozín a guanín). Celkový počet kombinácií, to znamená kodónov, je 64 (poznámka prekladateľky - pozri Wikipédiu:„Kodón je sekvencia troch nukleotidov, nazývaných v tejto súvislosti triplet, v molekule DNA...“, atd. -TK).

V tomto tréningu sa používa výraz: „aktivácia kodónov DNA“. To neznamená, že teraz nie sú aktívne. Všetkých 64 kodónov je aktívnych práve natoľko, nakoľko je nevyhnutné pre existenciu ľudstva ako biologického druhu Homo Sapiens. Ale je známe, že DNA sa mení (mutuje) aj v rámci už existujúceho biologického druhu. Taktiež je známe, že základom vývojovej transformácie človeka sú zmeny v ľudskej DNA, presnejšie, zmeny v informačnom kóde DNA, ktorý je určujúcim pre našu evolúciu. Evolučné zmeny v informačnom kóde DNA sa dajú uskutočniť aj prostredníctvom radu ezoterických praktík, zameraných na spustenie v DNA sofistikovanejších informačných procesov. Inými slovami, aktivácia kodónov DNA – to je aktualizácia (aktivácia) už existujúcej informácií pre jej zdokonalenie.  

Ako som už písal vyššie - všetko má svoje zložky, a najdôležitejšia zložka DNA – je informačná. Informačná zložka DNA – je  ​​individuálny kód, nosičmi ktorého sú kodóny (pripomínam, každý kodón sa skladá z troch vyššie uvedených nukleotidov).  Prekvapivé je, že usporiadanie DNA je v zásade veľmi podobné tomu, ako je konštruovaná ľudská reč. Aj ľudská reč má rovnako podobné zložky: písmená, slová, vety. Slová a vety -  to sú informácie. Pritom táto informácia môže byť nekonečnou, aj keď samotný jej základ - písmená - sú konečné v ich počte. Presne ako v ľudskej DNA.

Sanskrit, najstarší jazyk na Zemi, je taktiež nazývaný „Devangari" - čo znamená „Jazyk Bohov“. Všetky mantry sú písané sanskritskou abecedou, každé písmeno ktorej  - nie je len písmeno. Je to aj zvuk, a to znamená – nejaká zadefinovaná vibrácia, ktorá určitým spôsobom interaguje (rezonuje) s vibráciami našej DNA. Sanskrit a mantry - sú veľmi dlhé a hlboké samostatné úvahy, ktoré nie sú cieľom tohto príbehu, a preto teraz nebudem rozoberať túto tému. Stačí si len uvedomiť, že všetko čo je okolo nás, čo vidíme - to je zvuk, vibrácia, Energia. A to všetko sa dá ovplyvniť mantrami, napríklad aj pomocou tohto tréningu – tak pre kodóny DNA v úlohe mantry účinkujú zvukové znenia písmen sanskritskej abecedy.

Popis postupov
1. Kliknite na nadpis: “Prejsť ku tréningu - Aktivácia kódu DNA“, tým prejdete na ďalšiu stránku tohto webu, a počkajte pokiaľ sa načíta program tréningu (zistíte to podľa objavenia nadpisu „Štart ", a taktiež počas načítavania programu bude sa ukazovať, koľko percent je už načítaných).
2. Dajte si slúchadlá alebo zapnite reproduktory (program má zvuk) a kliknite na „Štart " .
3. Po tomto uvoľnene sa pozerajte na obrazovku a podľa možností na nič nemyslite.
4. Skúste počas tréningu v duchu opakovať znenie písmen (zvuky) sanskritskej abecedy.
5. V tréningu boli použité reálne kozmické fotografie našej galaxie – a to práve centrum Mliečnej Dráhy,  a taktiež bol použitý audiozáznam skutočného nosiča Sanskritského jazyka, audiozáznam bol nepatrne spracovaný pre jeho lepšie vnímanie našim podvedomím.

dna2.htm

Prejsť ku tréningu - Aktivácia kódu DNA

Veľkosť programu 1,83 MB - pri nižšej rýchlosti internetu načítavanie programu trvá asi 1 až 3 minúty

Je žiadúce, aby sa táto prax (tréning) vykonávala 1x denne po dobu najmenej jedného týždňa (je vhodné pozrieť si tréning  nie viac než 1x za deň). Ďalej je možné tréning opakovať, napríklad, po 1. mesiaci.

Poznámky k tréningu
Predpokladal som tu dať pre vás viac informácií o tom: 1. čo aktivuje a lieči DNA, a 2. čo ničí DNA.
Ale na to by som musel opakovať obsah celého webu. Pretože tento web má len techniky, tréningy a meditácie, ktoré napomáhajú vašej osobnej evolúcii. Takže môžem len povedať – praktizujte a cvičte. Keď niekde na webe poviem, že nerobte to či ono (napr., nekonzumujte mäso, nedovoľujte strachu vniknúť do vášho vedomia, nenadávajte, atď. ...), všimnite si to a snažte sa to uplatniť v živote – všetko to bude chrániť vašu DNA od deštruktívnych mutácií a informačného poškodenia.

© Autor: Sergey Veretennikov (Om Shanti)
Prax je uvedená od 09.09.2008
Preložila: Tetyana Karásková (Alok Ruhi), 09.09.2013

(Poznámka prekladateľky – keď kliknite na záložku  domov v pravom hornom rohu tejto stránky, prejdete na základnú (hlavnú) stránku tohto webu . Ak viete RJ, môžete absolvovať obdivuhodné množstvo kvalitných meditácií, tréningov, programov pre váš  duchovný pokrok a zdravie, a ešte niečo oveľa viac... – TK ). 


© Copyright 2003-2019 Your Yoga