Your Yoga

Jednota. Svetlo. Láska.
domov

Tilak  -  Duchovné Znaky

Your Yoga

Tilak  -  Duchovné Znaky

 Jedná sa o veľmi starú prax. Ponukám ju vo variante, prispôsobenému nášmu času. Mali by ste si uvedomiť, že skutočný vek tejto praxe sú tisícky rokov.

Popis postupov:
1. Po umývaní (sprchovaní, kúpeli, atď.), ešte pred obliekaním ale až po utieraní – nechajte tiecť vodu z kohútika (to je najpohodlnejšie). Ak nepoužívate vodovod, môžete použiť aj inú možnosť - napríklad z nádrže (vedro, lavór, miska, atď.)
2. Takže: pustili ste vodu (teplota vody je nepodstatná, ale lepšie bude studená).
Ďalej ponorte do prúdu vody (alebo vo vodnú nádrž, ak používate iné možnosti) končekyprstov oboch rúk (prvé a druhé články týchto prstov) - s výnimkou palca, a prehovorte mantru „OM“  (v duchu, nahlas alebo pošepky - ako vám to vyhovuje).
Mantru hovorte „pretiahlo“:  O-O-O-M-M-M.
3. Potom sa týmito omočenými prstami rúk dotknite zároveň do prednej strany predkolení oboch nôh  (približne v bode, zodpovedajúcom centru predkolenia ), a  urobte pohyb vankúšikmi prstov po predkoleniach nadol (tu aj ďalej používajte len tieto štyri prsty ruky, bez palca).
Počas tohto pohybu hovorte (v duchu, nahlas alebo pošepky - ako vám to vyhovuje): „Kanály nôh plne otvorené“.  Dĺžka pohybu - asi 10 až 20 cm.
4. Opäť ponorte prsty oboch rúk do vody a „mantrujte“ (opakujte postup z bodu 2), potom sa zároveň dotknite končekmi prstov oboch rúk (ruky sú prekrížené!) k oblasti pravej a ľavej ruky medzi ramenom  a lakťom, a urobte vankúšikmi prstov pohyb nadol pozdĺž vonkajšej strany rúk. 
Zároveň s tím hovorte : „Kanály rúk plne otvorené“.
5. Potom opäť opakujte postup z bodu 2, ale iba pre pravú ruku, a pohybujte končekmi prstov pravej ruky od chrbtice kostrče mierne nahor po krížovú kosť (asi 10 až 20cm).
Zároveň s tím hovorte: „Kundalini je plne prebudená“.
6. Potom opäť opakujte postup z bodu 2, po ktorom sa dotknite do stredu svojej hrudi (k čakre Anachate ) a zároveň hovoríte: „Anachata je plne otvorená“.
Tu a naďalej už nie je nutné kresliť čiary - stačí jednoducho pritlačiť končeky prstov na požadované miesto.
7. To iste robíte aj pre oblasť medzi obočiami (tretie oko, čakra Adžna) a taktiež pre oblasť vrcholca hlavy (čakra Sahrasrára).
Na ploche medzi obočiami hovorte: „Tretie oko je plne otvorené“.
V oblasti čakry Sahasrára hovorte: „Sahasrára čakra je plne otvorená“.
8. Potom sa môžete obliecť a isť von z kúpeľne.

Schéma použitia „Tilak“:  
Poznámky:
1. Uskutočňujte kúpanie každý deň - je to veľmi dôležitý rituál, ktorý by mal byť vykonaný každým človekom, ktorý cvičí jogu alebo sa stará o sebarozvoj a vlastné zdravie.
Hodnota vody je veľmi vysoká. Táto látka nás spojuje s duchovným svetom a má nenahraditeľnú schopnosť očistiť nás fyzicky, aj duchovne.
Preto sa snažte každý deň absolvovať vaňu, sprchu alebo jednoducho sa oblejte vedrom vody.
2. Trvanie praktiky nekončí po vašom odchode z kúpeľne. Tie informácie, ktoré ste získali v procese použitia Tilak, búdu pracovať ešte po dlhú dobu, takže keď budete hovoriť vyššie uvedené  slovné vzorky – hovorte ich veľmi presvedčene, bez tieňa pochybnosti v tom, že všetko je presne tak ako hovoríte.
3. Cez zrejmú jednoduchosť a ľahkosť prevedenia tejto praktiky, je veľmi efektívna, a dobré výsledky môžete uvidieť ihneď po tom, ako začnete cvičiť.

© Autor: Sergey Veretennikov (Om Shanti)
Prax je uvedená od 17.09.2007
Preložila: Tetyana Karásková (Alok Ruhi), 29.06.2013


© Copyright 2003-2019 Your Yoga